رادیو مایکروویو دیجیتال LOS

معرفی

STRC-20-1W یک رادیوPDH دید مستقیم با قابلیتهای متنوع می باشد.توان خروجی بالا و فرکانس خاص این رادیو باعث میشود که یک انتخاب مناسب برای ارتباط در فواصل دور باشد.این رادیو اطلاعات را بصورت دوطرفه روی دو فرکانس مستقل ارسال و دریافت می کند.ترافیک ورودی بصورت Ethernet , E1 می باشد . اطلاعات با بهره بالایی روی کانال رادیویی مدوله می شود تا باحفظ بهترین حساسیت ، بیشترین ترافیک را انتقال دهد از ویژگی های این رادیو سرعت نصب بالا استفاده از آنتن مجتمع داخل سیستم ، ارتباط ODU به IDU بصورت فیبر می باشدکه باعث افزایش فاصله میان محل نصب رادیو و تجهیزات IDU خواهد شد.

پیش نمایش
  • (RF output power: 30 dBm (4~7 GHZ) , 26dBm (7~23 GHZ
  • RF frequency : 4~ 23 GHZ band
  • RX sensitivity : -79dBm @ BER=10E-6 , 32 Mbps data rate
  • TX power setting: 30 dB , 1 dB step
  • ATPC(Automatic power control) range 30 dB/ 1dB step
  • Free channel search
  • RF spectrum scan
  • 16E1G.703
  • (RF output power: 30 dBm (4~7 GHZ) , 26dBm (7~23 GHZ
  • RF frequency : 4~ 23 GHZ band
  • RX sensitivity : -79dBm @ BER=10E-6 , 32 Mbps data rate
  • TX power setting: 30 dB , 1 dB step
  • ATPC(Automatic power control) range 30 dB/ 1dB step
  • Free channel search
  • RF spectrum scan
  • User Traffic interface: 1 ~ 16 E1 G.703
  • 2 LAN port 10/100 Base-T, 1Mbps up to 32 Mbps can be can be assign to every E1 traffic
  • No need IDU unit in repeater configuration
  • IDU to ODU connection : Fiber optic or coaxial cable
  • OLED panel , local & remote interface