ایران، تهران

خیابان سهروردی شمالی، خیابان هویزه شرقی، پلاک 40

8:00 تا 20:0

شنبه تا پنج شنبه

مودم رادیویی مدل SER-430 یک رادیو در باند UHFمی باشد که مي‌تـواند به هر نـوع سيـستم جمـع آوري اطلاعـات استانداردData Logger، ‌RTUها (ارتباط نقطه به نقطه يا نقطه به چند نقطه)، PLC (براي اتـومـاسيون كارخانه ها)، ‌كامپيوتر و يا هر تجهيزي كه داراي واسط پورت سریال یا LAN باشد متصل گردد و اطلاعات آنها را به صورت راديويي منتقل نمايد.